SUOMALAINEN AIRSOFT-KAUPPA JA HUOLTOPALVELU

Blogi

Airsoft-aseen lähtönopeudet ja niiden mittaaminen

Acetech AC6000 kronometri

Lähtönopeus - Mitä se oikein tarkoittaa?

Airsoft-aseita ja pelinjärjestäjien sääntöjä tutkiessa törmää väistämättä sellaiseen käsitykseen kuin airsoft-aseen lähtönopeus. Tiivistetysti lähtönopeus tarkoittaa airsoft-kuulan nopeutta välittömästi piipusta poistumisen jälkeen. Lähtönopeus ei kuitenkaan kerro suoraan airsoft-aseen todellista tehoa tai sen maksimikantamaa. Lähtönopeuteen vaikuttaa käytetyn kuulan paino. Kuulan painoon tulee käyttää erityistä huomiota lähtönopeuksia verrattaessa, sillä samassa aseessa lähtönopeus on kevyemmällä kuulalla huomattavasti suurempi kuin painavemmalla kuulalla. Tästä syystä moni pelinjärjestä ja pidempään airsoftia harrastaneet puhuvat usein lähtönopeuden sijaan lähtöenergiasta.

Lähtönopeus vaikuttaa osaltaan airsoft-aseen kantamaan, mutta todellisuudessa kantamaan vaikuttaa useimmiten jopa enemmän hop-up järjestelmän oikea toiminta. Paras kantama saavutetaan erinomaisella hop-upin toiminnalla, kovalla lähtönopeudella ja painavalla kuulalla.

 

Käsitteet

  • Lähtönopeus: Kuulan vauhti, sillä hetkellä, kun kuula tulee aseen piipusta ulos.
  • m/s: Lähtönopeuden yksikkö, ”metriä per sekuntti”
  • fps: Lähtönopeuden yksikkö. Erityisesti Amerikassa käytössä oleva yksikkö.  FPS tulee sanoista: ”feet per second”.
  • Lähtöenergia: Kuulan liike-energian määrä sillä hetkellä, kun kuula tulee piipusta ulos.  Energian yksikkö on Joule.
  • Lähtönopeusvaihtelu: Samalla aseella peräkkäin ammuttujen kuulien lähtönopeuksien välinen erotus. Esim. Laukaus 1 : 100m/s, laukaus 2: 103 m/s. Tällöin lähdöt vaihtelevat 3 m/s. Suuret lähtönopeusvaihtelut heikentävät aseen tarkkuutta ja ne kertovat usein huonosta tiiveydestä.

Kineettinen liike-energia voidaan laskea seuraavasti: E= 1/2 * m * v^2
Kaavassa olevat muuttujat ovat seuraavat: E=kineettinen liike-energia (yksikkönä Joule), m= kuulan massa kilogrammoina (esim. 0,20g  = 0, 0002 kg), v^2= aseen lähtönopeus korotettuna toiseen potenssiin (yksikkönä  m/s).

Esimerkkitilanne. Aseen lähtönopeus 100m/s 0,20g kuulalla. E = 1/2 * 0,0002kg * 100m/s^2 , jolloin lähtöenergia E = 1 J.

Kun aseen lähtöenergia lasketaan, niin kaavassa otetaan huomioon kuulan paino. Toisin sanoen lähtöenergia on periaatteessa airsoft-aseessa aina sama käytettävästä kuulasta riippumatta. Poikkeuksista lisää tekstin loppuosassa.

Acetech AC6000 kronometri
Acetech kronometri
XCortech X3200 MK3 kronometri
Xcortech kronometri
"Kronojono" @ehasa_ry

Lähtönopeuden mittaaminen

Aseen lähtönopeuden mittaamiseen tarvitaan lähtönopeusmittaria eli kronometriä.  Lähtönopeuden mittaus tulee suorittaa siten, että aurinko ei pääse paistamaan kronometrin sisälle, sillä se voi vääristää mittaustuloksia merkittävästi. Kaasuaseiden kohdalla aseen piippu tulee pitää riittävän kaukana mittarista, jotta piipusta ulos tuleva kaasupilvi ei pilaa mittaustulosta.

Itse mitattuja lähtönopeuksia tai valmistajien tai kauppojen ilmoittamia lukuarvoja vertaillessa tulee olla tarkkana siinä, kuinka raskaalla kuulalla kyseinen lähtönopeus on mitattu. Kevyempää kuulaa käytettäessä saadaan huomattavasti suurempi lähtönopeus on  kun painavammalla. Tästä syystä ennen lähtönopeuksien vartailua nopeus kannattaa muuttaa lähtöenergiaksi eli jouleiksi. Kronometrit usein tekevät tämän muunnoksen automaattisesti. Muunnoksen voi myös laskea käsin tai käyttää tämän blogin oheessa olevaa laskuria. Kauppojen ilmoittamia lähtönopeuksia vertaillessa tuloksia tulee tarkastella suuntaa-antavina nopeuksina, sillä airsoft-aseet ovat yksilöitä, jolloin kaksi samanlaista asetta saattavat ampua hieman erilaisia lukemia. Ilmoitetuissa lähtönopeuksissa on useimmiten +- 10% suuruisia heittoja.

 

Miksi kuulan paino voi vaikuttaa lähtöenergiaan?

Airsoft-aseiden tehon vertailu jouleissa on helppoa siksi, että kuulan painon vaihtaminen ei vaikuta lähtöenergian suuruun niin paljoa kuin lähtönopeuteen. Yksinkertaisessa matemaattisessa mallissa lähtöenergia on aina sama oli kuulan paino mikä hyvänsä. Todellisessa maailmassa on kuitenkin häviöitä, jonka vuoksi ase voi toimia erilaisilla hyötysuhteilla kuulan painosta riippuen.

Häviöiden vuoksi aseen kronotus tulee tehdä aina käytettävällä pelikuulalla, sillä muuten todellinen lähtöenergia saattaa olla pelikuulalla ihan jotain muuta, kuin eripainoisella kuulalla ammuttaessa. Erityisesti korkeaviritteisten tarkkuuskivääreiden kanssa väärin tehty kronotus on merkittävä turvallisuusriski pelialueella.