AEG Calculator – Sähköaseen virittäjän työkalu – kehityssivu

Kirjoittaja: Sakari Vyyryläinen

In english, scroll down!

Kuulapyssyjä laitettaessa moni kuulapyssyvirittäjä miettii seuraavia kysymyksiä:
– Onko aseen käynti nyt hyvä ja vai kuluttaako se liikaa virtaa?
– Jos lyhennän männän iskupituutta kahdella hampaalla (short stroke) paljonko aseen lähtöenergia tippuu?
– Saanko jousella X nyt riittävästi tehoa, eli onko ilmatiiveys kunnossa?

Useimmiten tähän on haettu vastauksia puhtaasti kokemusperäisellä otteella ja tunteella siitä toimiiko ase hyvin. Monesti se riittää, mutta sitten kun kuulapyssyjen viritys on osa harrastusta halutaan saavuttaa aseen paras suorituskyky.

Tätä propleemaa pohtiessani päätin rakentaa työkalun, jonka avulla voi laskea aseen akusta ottaman tehon ja männälle välitettävän työn välisen hyötysuhteen. Toisin sanoen tämän avulla voit selvittää kuinka suuret tehohäviöt aseessasi tapahtuu sähköenergian muunnoksessa jousienergiaksi. Hyötysuhteen avulla voit siis päätellä onko aseesi shimmitys, laakerointi, voitelu, johdot, liitännät ja muut hyötysuhteeseen vaikuttavat komponentit oikein valittuja ja asennettuja. Hyöytysuhde ei ole riippuvainen aseen tehosta, käytettävästä jousesta tai akusta. Toisin sanoen tämän laskurin avulla lasketun hyötysuhteen avulla saat vertailukelpoisen lukeman eri aseiden välille.

Lyhyesti:
Syöttämällä aseesi osien arvot ja mittaustulokset laskuriin saat ulos hyötysuhteen sähkön muunnoksesta mekaaniseksi energiaksi. Tämän lisäksi samaan tiedostoon on lisätty aseen jousivakion määrittämistä helpottava työkalu sekä laskuri, jolla voit laskea männän iskupituuden muutoksen (short stroke) vaikutuksen lähtöenergiaan.

—- In english—-

I have heard questions like these here many times:
– Is my airsoft gun efficient?
– How much does the gun muzzle energy dercrease when I short stroke the piston by 2 teeth?
– Is the air sealing of my airsoft gun good?

People often answer these questions by making quick approximations based on their intuition and feeling when using the airsoft guns. Sometimes we might guess right and often you feel if the gun is efficient or not. Anyway, sometimes we want to know for sure and get the most precise results when trying to reach the best performance. There has been some formulas on how to calculate the gun efficiency, but these formulas often miss some factors that affect the final result. For example when comparing the muzzle energy and rate of fire to electrical power the results are not equal between different airsoft guns. The problem is that Joule variable is not constant value in airsoft gun, because there is many factors which affect to results. For example cylinder volume over inner barrel, barrel lenght and dimenssions affect muzzle energy.

As an enthusiastic mechanical engineer I created a Microsoft Excel formula to calculate the AEG efficiency, pneumatic efficiency and the effect of short stroking to muzzle energy.