SUOMALAINEN AIRSOFT-KAUPPA JA HUOLTOPALVELU

Blogi

Airsoft-aseiden rattaiden ja moottorien valintaopas

Kun valitset airsoft-aseen rattaita ja moottoria, on tärkeää ottaa huomioon moottorin kierrosnopeus, aseessa käytössä oleva jousi ja tiedostaa haluttu lopputulos. Tässä opas auttaa sinua ymmärtämään miten osat vaikuttavat toisiinsa oikean valinnan tekemiseksi.

Moottorin tyyppi

Moottorit voidaan jakaa harjattomiin (brushless) ja harjallisiin moottoreihin.

Harjalliset moottorit

Rakenteelliset ero moottorityyppien välillä liittyvät pääasiassa magneettien voimakkuuden, käämilangan paksuuden ja käämilangan kierrosten lukumäärään. Moottorin nopeuteen eniten vaikuttaa käämilangan kierrosten lukumäärä. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi moottorin suorituskykyyn vaikuttaa magneettien ja pyörivän ankkurin etäisyys ja laakerointi.

Harjalliset moottorit voidaan jakaa karkeasti kolmeen yleiseen moottorityyppiin:

 • Vääntömoottorit (High Torque): Nämä moottorit on useimmiten varustettu neodyymimagneeteilla ja ne tarjoavat muita moottoreita enemmän voimaa. High Torque moottorit kiihtyvät nopeasti maksimikierrosnopeuteen ja tarjoavat nopean kertatulen. High Torque moottorit tarjoavat useimmiten vakiomoottoreita kovemman kierrosnopeuden ja tätä kautta myös kovemman sarjatulen.Atom Airsoft suosittelee lähtökohtaisesti kaikkiin viritysprojekteihin vääntömoottoreita. Vääntömoottorien kierrosalueet liikkuvat 11.1v akuilla tyypillisesti 18 000 - 30 000 kierrosta per minuutti.
 • Vakiomoottorit (Balanced): Nämä moottorit on useimmiten varustettu heikoilla ferriittimagneeteilla. Vakiomoottoreiden kanssa ei ole suositeltavaa valita nopeampia rattaita kuin 16:1.
 • Nopeat moottorit (High Speed): Nämä moottorit saattavat sisältää voimakkaat neodyymimagneetit tai sitten heikommat ferriittimagneetit. High Speed moottorit tarjoavat erittäin nopeita kierrosnopeuksia ja kovan sarjatulen. High Speed moottorit voivat lisätä virrankulutusta ja niissä ei välttämättä riittä voima virittää nopeilla rattailla. Suosittelemme valitsemaan High Speed moottorin kanssa 16:1 tai hitaammat rattaat. High Speed moottorien
  kierrosnopeudet ovat yli 30 000 kierrosta per minuutti.

Harjattomat moottorit

Harjattomissa moottoreissa ei ole harjallisten moottorien tavoin moottorin hiiliä, jotka välittävät sähkön moottorin sisällä pyörivälle akselille, eli ankkurille. Harjattomissa moottoreissa moottorin ankkurissa ei ole käämilankoja, vaan ankkurin ympärillä on voimakkaat magneetit. Moottorin kuoren reunoilla on elektronisesti ohjatut sähkövirran myötä magnetoituvat käämit (sähkömagneetti), joita moottori aktivoi vuorotellen, jotta magneettinen ankkuri lähtee pyörimään moottorin sisällä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että harjattomissa moottoreissa moottorin kierrosnopeutta ei määrää käämilangan, magneettien tai käämin kierrosten lukumäärä vaan elektroniseen nopeudensäätimeen asetettu asetus. Tästä syystä harjattomissa moottoreissa moottorin kierrosnopeus ei juuri vaikuta moottorin kehittämään vääntöön, sillä eri nopeuksiset harjattomat moottorit käyttävät useimmiten samoja käämityksiä ja ankkureita.

Kierrosnopeuden sijaan moottorin kehittämään vääntöön vaikuttaa moottorin rungon laatu ja ankkurin magneettien etäisyys sähkömagneettiin. 

Harjattomissa moottoreissa on sisäänrakennettu elektroninen moottorinohjaus, joka voi aiheittaa yhteensopivuusongelmia MOSFET-piirien kanssa. Edistyneissä  MOSFET-piireissä (esim. Gate Aster tai TITAN) on harjattomat moottorit huomiova asetus. 

Harjattomien moottorien edut:

 • Moottorin vääntö ei ole riippuvainen kierrosnopeudesta - myös nopeat moottorit ovat vääntäviä
 • Matala virrankulutus - akku kestää pidempään
 • Ei kuluvia hiiliä (moottorin harjat)

Moottorin kierrosnopeuden ja rattaiden välityssuhteen välinen yhteys

Moottorin kierrosnopeus ja rattaiden välityssuhde vaikuttaa suoraan aseen koneiston käyntinopeuteen. Mitä nopeampi moottori, sitä nopeammin ase virittää koneiston ja laukaisee kuulan. Vastaavasti mitä nopeampi välitteiset rattaat on käytössä sitä nopeammin koneisto virittyy.

Moottorin kierroslukematiedon ja rattaiden välityksen avulla voi arvioida aseen tulinopeuden seuraavalla laskutoimituksella:

(moottorin kierrosnopeus) / (rattaiden välityssuhde)=(aseen tulinopeus)

Esim. 11.1v akulla Warhead Base 27K moottori kiertää 27 000 kierrosta per minuutti. 16:1 rattailla laskukaava on seuraavanlainen:

27 000 RPM / 16 = 1687,5 RPM

Tulos voidaan muuttaa RPS yksikköön seuraavasti:

1687,5 RPM / 60 = 28,125 RPS (laukausta per sekuntti)

Huom! Jotta laskukaava tuottaa oikean tuloksen moottorissa tulee olla riittävän paljon vääntöä, jotta moottori saavuttaa maksimikierrosnopeutensa. Jos moottori on alitehoinen, niin moottori ei saavuta sille määrättyä kierrosnopeutta. Useimmiten teoreettisesta tulinopeudesta jäädään aina jonkin verran.

Rattaiden yleisimmät välityssuhteet

Rattaiden välityssuhde on ilmoitettu rattaissa suhdeluvulla. Esimerkiksi 16:1 suhdeluku viittaa kuinka monta kertaa moottorin pitää kiertää ympäri, jotta ase ampuu yhden laukauksen. 16:1 rattaiden kohdalla moottori tekee siis 16 kierrosta, jotta ase ampuu yhden laukauksen.

 1. 18:1 välityssuhde:
  • Tarjoaa hyvän tasapainon voiman ja nopeuden välillä.
  • nk. vakio välityssuhde useimmilla valmistajilla
  • Tehokkaan vääntömoottorin kanssa 18:1 soveltuvat myös M150 tasoisiin kokoonpanoihin
 2. 16:1 välityssuhde:
  • Tarjoaa hieman nopeamman laukaisunopeuden ja tulinopeuden verrattuna 18:1 rattaisiin
  • Tehokkaan vääntömoottorin kanssa 18:1 soveltuvat myös M150 tasoisiin kokoonpanoihin
 3. 13:1 välityssuhde:
  • Tarjoaa erittäin nopean laukaisunopeuden ja kovan sarjatulen, mutta aiheuttaa suuremman rasituksen mekanismille.
  • Käytetään erittäin hitaiden vääntömoottoreiden kanssa nopean kertatulen mahdollistamiseksi tai korkeaa tulinopeutta tavoitellessa

Aseen jousi

Aseen jousi vaikuttaa moottorille kohdistuvaan kuormaan sekä männän liikenopeuteen aseen lauetessa. Nämä molemmat tulee ottaa huomioon kokoonpanoa valitessa. M120-M130 tasoisten jousien kanssa 18:1 ja 16:1 rattaat ovat käytännössä aina turvalliset minkä tahansa moottorin kanssa, kunhan tulinopeus pysyy alle 25 RPS tasolla.

Erityisesti alle M120 tasoisten jousien kanssa tulee huomioida se, että tulinopeus ei kasva liian suureksi, sillä silloin voi mahdollisesti käydä niin, että aseen mäntä ei ehdi palautua etuasentoon ennen seuraavan laukauksen virittämisen alkamista. Tältä voidaan välttyä kun tulinopeus pidetään alle 20 RPS tasolla. Kovemmilla tulinopeuksilla matalien tehojen kanssa on syytä kiinnittää huomiota mäntäkokoonpanon painon pitämiseen riittävän matalana ja tarvittaessa nopeuttaa toimintasykliä short-stroke modifikaation avulla.

.